Author Archives: admin

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez pracownika lub przez pracodawcę. Wypowiedzenie umowy o pracę zostało uregulowane w Kodeksie pracy, tak jak i inne sposoby rozwiązania stosunku pracy, tj.: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu, na który umowę zawarto, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowę read more »

All the first-rate blog writers employ a SEOPressor free.

Umowa zlecenie a składki ZUS

  Umowa zlecenie jest obecnie najpowszechniej spotykaną formą zatrudnienia obok umowy o pracę i umowy o dzieło. O charakterze zatrudnienia nie decyduje nazwa umowy, ale faktyczny stan stosunku pomiędzy stronami umowy. Z tego względu koniecznym jest, aby były zachowane podstawowe cechy umowy zlecenia, które odróżniają ją od umowy o pracę, a mianowicie: brak podporządkowania zleceniobiorcy read more »

Web site optimization utilizing a SEOPressor hasn't ever been simple.

Umowa o dzieło – wzór

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia jedna z najbardziej popularnych form elastycznego zatrudnienia . Poniżej zaprezentowany zostanie wzór umowy o dzieło wraz  z krótkim komentarzem oznaczonym kolorem niebieskim. Wzór umowy o dzieło w formacie .doc bez komentarza  można pobrać i wykorzystywać na prywatne cele klikając w poniższy link. Umowa o dzieło – wzór § read more »

Download a directory wordpress plugin while it is still totally free.

Umowa zlecenie – wzór

Poniżej zamieszczone zostały wyjaśnienia do wzoru umowy zlecenia. Z pewnością pomogą one w zrozumieniu istoty stosunku cywilnoprawnego, jakiem jest umowa zlecenie. Wzór umowy zlecenia, który będzie omawiany w tym artykule można pobrać, wykorzystywać i modyfikować na własne potrzeby. Zabronione jest umieszczanie tego wzoru na innych stronach internetowych bez podania linku do strony źródłowej. Umowa zlecenie read more »

article spinning software just for the wordpress fan.