Nota prawna

Autor serwisu umowa-zlecenie.com dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były prawdziwe i aktualne. Autor serwisu nie gwarantuje jednak, że informacje udostępnione na Stronie będą wyczerpujące, precyzyjne i aktualne.

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej umowa-zlecenie.com mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji, rekomendacji czy porady prawnej. Informacje i dane przedstawione w serwisie umowa-zlecenie.com mają na celu jedynie umożliwienie ogólnej orientacji użytkowników serwisu w zakresie zagadnień będących przedmiotem tematyki serwisu.

Autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych podanych na swojej stronie internetowej, a wykorzystanie informacji zawartych w serwisie, nie może być źródłem  jakichkolwiek roszczeń wobec Autora.

Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z faktu wykorzystania informacji, danych lub innego rodzaju materiałów znajdujących na stronie internetowej.

Autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i artykułów umieszczanych przez czytelników

Autor serwisu umowa-zlecenie.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Serwis umowa-zlecenie.com posiada linki do stron osób trzecich. Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

Użytkownicy stron internetowych serwisu zobowiązani są do korzystania z tych stron w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tych stron przez innych użytkowników.

Każdy użytkownik Serwisu powinien zatem mieć świadomość, że przed wykorzystaniem informacji lub danych zawartych w Serwisie powinien dokonać ich sprawdzenia lub potwierdzenia.

Autor serwisu zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do swoich stron internetowych.

Autor serwisu umowa-zlecenie.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Kopiowanie treści zawartych w serwisie umowa-zlecenie.com oraz rozpowszechnianie ich bez pisemnej zgody autora jest zabronione i skutkować będzie odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

a twitter wordpress plugin are currently available.