Tag Archives: składki ZUS

Umowa zlecenie a składki ZUS

  Umowa zlecenie jest obecnie najpowszechniej spotykaną formą zatrudnienia obok umowy o pracę i umowy o dzieło. O charakterze zatrudnienia nie decyduje nazwa umowy, ale faktyczny stan stosunku pomiędzy stronami umowy. Z tego względu koniecznym jest, aby były zachowane podstawowe cechy umowy zlecenia, które odróżniają ją od umowy o pracę, a mianowicie: brak podporządkowania zleceniobiorcy read more »

Web site optimization utilizing a SEOPressor hasn't ever been simple.