Category Archives: Umowa o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez pracownika lub przez pracodawcę. Wypowiedzenie umowy o pracę zostało uregulowane w Kodeksie pracy, tak jak i inne sposoby rozwiązania stosunku pracy, tj.: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu, na który umowę zawarto, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowę read more »

All the first-rate blog writers employ a SEOPressor free.