Category Archives: Uncategorized

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez pracownika lub przez pracodawcę. Wypowiedzenie umowy o pracę zostało uregulowane w Kodeksie pracy, tak jak i inne sposoby rozwiązania stosunku pracy, tj.: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu, na który umowę zawarto, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowę read more »

All the first-rate blog writers employ a SEOPressor free.

Umowa zlecenie a składki ZUS

  Umowa zlecenie jest obecnie najpowszechniej spotykaną formą zatrudnienia obok umowy o pracę i umowy o dzieło. O charakterze zatrudnienia nie decyduje nazwa umowy, ale faktyczny stan stosunku pomiędzy stronami umowy. Z tego względu koniecznym jest, aby były zachowane podstawowe cechy umowy zlecenia, które odróżniają ją od umowy o pracę, a mianowicie: brak podporządkowania zleceniobiorcy read more »

Web site optimization utilizing a SEOPressor hasn't ever been simple.